BIM is een werkmethodiek.
BIM staat voor Building Information Modelling

De ‘B’ geldt bij BolwerkWeekers voor alle Bouwprojecten, groot of klein.
De ‘I’ in BIM is zeer belangrijk. Hoe en welke Informatie gaan we toevoegen? Sinds de introducie van de Nederlandse Revit Standaard (NLrs) hebben wij deze direct geadopteerd, en is alle informatie eenduidig en compleet.
De ‘M’ van Modelling is de basis, daar staat of valt het Bimmen bij, wij hebben ervaren modelleurs, die alle bijscholing en noviteiten op de voet volgen.

BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij van grof naar fijn wordt gewerkt. Vanaf het eerste moment, het schetsontwerp, wordt alles digitaal vastgelegd door alle projectpartners.
Met BIM wordt het volledige bouwproject virtueel gerealiseerd voordat er ook maar iemand met de daadwerkelijke bouw aan de slag gaat. Zodat vroegtijdig alle mogelijke risico’s aan het licht komen en faalkosten verleden tijd worden.
Met BIM maakt het projectteam een digitaal prototype van het gebouw dat aan het team maar zeker ook aan de opdrachtgever inzicht geeft in de gevolgen van keuzes en veranderingen.
BIM zet alle informatie rondom het bouwproces centraal en zorgt hiermee voor een verbeterde samenwerking van projectpartners.

BolwerkWeekers kan als BIM-coördinator het proces coördineren en een BIM protocol voor het project opstellen.

Wij zijn van mening dat iedere partij voor hun werkzaamheden het voor hen meest geschikte pakket moet kunnen kiezen. Hierdoor zal er toch uitwisseling plaats moeten vinden middels IFC.
De uitwisseling middel IFC tussen de verschillende softwarepakketten wordt meer en meer geoptimaliseerd en de ontwikkeling staat niet stil.

open_bim

Met BIM weten we dat het eindresultaat beter wordt. Met BIM en OpenBIM kunnen we nog zoveel meer!

BolwerkWeekers blijft op zoek naar BIMpartners.

Meer weten? Neem contact op met Erik Bolwerk of mail naar bim@bolwerkweekers.nl