MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons bedrijf is gebouwd op 3 pijlers: Plezier in het werk, openheid en innovatie. Ons bedrijf is tevens gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu, en wij willen graag waarde creëren op de 3 P’s, People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch). Elke bedrijfsbeslissing wordt genomen na afweging van de verschillende maatschappelijke en economische effecten. Dit vinden we belangrijk omdat de beslissing immers van invloed kan zijn op onze medewerkers en onze klanten.

People:

Advieswerk is vooral mensenwerk. We willen daarom ook goed zorgen voor de mensen binnen onze organisatie. Een goede gezondheid en een goede werkomgeving vind je terug in onze pijler “Plezier in het werk”. Er wordt gezorgd voor dagelijks vers fruit. Aangepaste stoelen, beeldschermen, muizen en dergelijke zijn, waar gewenst, aanwezig. Er is gezorgd voor een gezonde werkomgeving door aanpassingen aan de installaties.
Onze pijlers “openheid” en “innovatie” laten zien dat we onze kennis delen door maximaal in te zetten op BIM (Building Information Modelling); We delen maximaal onze ervaringen met onze ketenpartners en onze klanten. Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor ons werk en ons vak. We leveren integer en betrouwbaar advies.
Er wordt veilig gewerkt op kantoor en we gaan veilig de bouwplaats op. We werken veilig of we werken niet!

Planet:

We zijn permanent aan het werk om ons kantoorgebouw aan te passen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Het uiteindelijke doel is volledig zelfvoorzienend te worden.
We werken zoveel mogelijk digitaal en we streven naar een papierloze omgeving. Door steeds te investeren in onze digitale werkomgeving, minimaliseren we onze druk op het milieu.
Inkopen doen we milieubewust. Waar mogelijk bij leveranciers die de Cradle-to-cradle gedachte ondersteunen.

Profit:

We willen een gezonde winst maken zodat we een solide basis hebben voor de continuïteit van het bedrijf. Het overschot vloeit terug naar de mensen in de organisatie en de omgeving.

banner_mvo