MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Elke bedrijfsbeslissing wordt genomen na afweging van de verschillende maatschappelijke en economische effecten. Dit vinden we belangrijk omdat de beslissing immers van invloed kan zijn op onze medewerkers en onze klanten.
Ons bedrijf is gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu, en wij willen graag waarde creëren op de 3 P’s; op sociaal (People), ecologisch (Planet) en economisch (Profit) gebied.

 

People:

Gezondheid:
Er wordt gezorgd voor dagelijks vers fruit. Aangepaste muizen, stoelen, beeldschermen en dergelijke waar gewenst. Zorg voor een gezonde werkomgeving door aanpassingen van de installaties.
Veiligheid:
Er wordt veilig gewerkt op kantoor en veilig de bouwplaats op. We werken veilig of we werken niet!
Opleiding:
Er wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om de kennis te vergroten door opleidingen.
Aard van werk:
Er wordt alleen gewerkt aan zaken waarvoor men is aangenomen en waarvoor men heeft gekozen. Indien zich problemen voordoen wordt iedereen ondersteunt.
Discretie:
Er wordt discreet omgegaan met informatie van klanten, maar ook van collega’s.
Integere handelen:
Er wordt integer gehandeld. Dit geldt voor zowel werkgever, werknemer als consument en men wordt er op aangesproken als dit niet het geval mocht zijn.

 

Planet:

We zijn permanent aan het werk om ons kantoorgebouw aan te passen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Het uiteindelijke doel is volledig zelfvoorzienend te worden.
Zoveel mogelijk digitaal werken, we streven naar een papierloze omgeving.
Milieubewust zaken inkopen bij leveranciers die de Cradle-to-cradle gedachte ondersteunen.

 

Profit:

We willen een gezonde winst maken zodat we een solide basis hebben voor de continuiteit van het bedrijf. Het overschot vloeit terug naar de mensen in de organisatie en omgeving.

 

banner_mvo