MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Elke bedrijfsbeslissing wordt genomen na afweging van de verschillende maatschappelijke en economische effecten. Dit vinden we belangrijk omdat de beslissing immers van invloed kan zijn op onze medewerkers en onze klanten.
Ons bedrijf is gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu, en wij willen graag waarde creëren op de 3 P’s; op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

banner_mvo