soilmixwand

In het centrum van Asten wordt momenteel gewerkt aan de onderbouw van het nieuwe appartementengebouw Bartholomeus. De komende weken wordt de bouwput ontgraven voor de bouw van de parkeerkelder. Om de veiligheid en bruikbaarheid van de omliggende bebouwing te waarborgen is er een Soilmixwand aangebracht in de gehele omtrek van de toekomstige kelder. De aanwezigheid van de stelling riep vragen op in het dorp: wat is dit voor machine, en wat doet het precies? Dit artikel geeft een eenvoudige omschrijving van de Soilmixwand en zijn functie.

wat is dit voor machine, en wat doet het precies?
Koningsplein Asten – luchtfoto: Rens van Schajk

De Soilmixwand, ook wel Cutter Soil Mix (CSM) genoemd, is een grondkerende constructie die ervoor zorgt dat er kan worden ontgraven zonder dat er zettingen optreden in de omliggende bodem. De wand wordt in de grond gevormd met een frees die de grond onder druk injecteert met een mengsel van water en cement. De grond wordt hierdoor vermengd met een soort betonmortel, waarbij de grond zelf als bouwmateriaal fungeert. Dit is een trillingsarme methode en er vind geen grondverdringing of verwijdering plaats. Om de wand te versterken worden er staalprofielen of wapeningskorven toegepast. Deze worden in de (nog plastische) wand gedrukt. Na uitharding van het mengsel werken het staal en het Soilmixpaneel samen om voldoende stijfheid te genereren.

Zoals in onderstaande afbeelding staat weergegeven, heeft de frees een breedte van 2.40m. Er wordt recht naar beneden gefreesd, waardoor een zogenaamde “paneel” wordt gemaakt. Primaire panelen worden met een tussenafstand van 2.20m gefreesd, waardoor na het frezen van de secundaire panelen, tussen de primaire panelen, een overlap van 20cm aanwezig is. Hierdoor wordt een waterdichte wand vervaardigd.  

bron: WINMIX.nl

Dankzij de constante hydraulische druk vinden er geen aanzienlijke veranderingen plaats in de bestaande grondspanningen. Hierdoor is het mogelijk om zeer dicht tegen de bebouwing van de reeds uitgevoerde 1e fase van Bartholomeus te werken. De bebouwing van de 1e fase zal plaatselijk een grotere belasting op de wand uitoefenen. Om deze belasting op te vangen is alleen de sterkte van de wand met staalprofielen niet voldoende, en wordt de wand horizontaal verankerd middels groutankers. Dit houdt in dat er dwars door de grondkerende wand een ankerbuis wordt aangebracht tot een vooraf bepaalde diepte, onder een vooraf bepaalde hoek. Als het anker op diepte is, wordt er onder hoge druk een mengsel geïnjecteerd. Dit mengsel vormt  aan het einde van het anker een groutlichaam. Hierdoor kan de gewenste horizontale trekkracht worden opgevangen. Na het aanbrengen van deze ankers kan de bouwput volledig worden ontgraven.

Tot zover een algemene omschrijving van de toegepaste grondkering. Mochten er naar aanleiding van dit artikel nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met ons bureau.

Deel dit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *