Met behulp van Revit maken wij 3D BIM modellen, complete modellen met alle informatie die nodig is voor het realiseren van uw gebouw. Een soepel lopend proces tot en met de uitvoeringsfase begeleid door onze BIM modelleurs. Het resultaat betrouwbare data uit het model en goede tekeningen die bijdragen aan een succesvol bouwproject.

BIM is een manier van ontwerpen en bouwen waarbij van grof naar fijn wordt gewerkt. Vanaf het eerste moment, het schetsontwerp, wordt alles digitaal vastgelegd door alle projectpartners.
Met BIM wordt het volledige bouwproject virtueel gerealiseerd voordat er ook maar iemand met de daadwerkelijke bouw aan de slag gaat. Zodat vroegtijdig alle mogelijke risico’s aan het licht komen en faalkosten verleden tijd worden.
Met BIM maakt het projectteam een digitaal prototype van het gebouw dat aan het team maar zeker ook aan de opdrachtgever inzicht geeft in de gevolgen van keuzes en veranderingen.
BIM zet alle informatie rondom het bouwproces centraal en zorgt hiermee voor een verbeterde samenwerking van projectpartners.

Wij zijn van mening dat iedere partij voor hun werkzaamheden het voor hen meest geschikte pakket moet kunnen kiezen. Hierdoor zal er toch uitwisseling plaats moeten vinden middels IFC.
De uitwisseling middel IFC tussen de verschillende softwarepakketten wordt meer en meer geoptimaliseerd en de ontwikkeling staat niet stil.

Met BIM weten we dat het eindresultaat beter wordt. Met BIM en OpenBIM kunnen we nog zoveel meer!

BolwerkWeekers blijft op zoek naar BIMpartners.

Meer weten? Neem contact op met Stefan van Haandel of mail naar bim@bolwerkweekers.nl