Een goed en doordacht constructief ontwerp is de basis van elk bouwwerk. Wij verzorgen het beste constructieve advies, geheel afgestemd op de situatie van de opdrachtgever.

Om dit advies te bereiken beginnen wij met een globale verkenning van de constructieve mogelijkheden, hetgeen we samenvatten in een schetsontwerp van de constructie. Deze wordt door de architect van het project verwerkt in zijn definitief ontwerp. Na goedkeuring hiervan gaan ook wij een definitief ontwerp maken, berekeningen en tekeningen ten behoeve van de bouwaanvraag. Als dan uiteindelijk het project in uitvoering genomen gaat worden, gaan we over tot een uitvoeringsontwerp, waarbij de constructie tot in detail uitgewerkt wordt. Maar ook tijdens de bouw staan wij nog klaar voor ondersteuning bij vragen en voor de controle van de diverse leveranciers om te borgen dat de juiste constructieve uitgangspunten worden gehanteerd.

Wij vinden onze uitdaging in het samenbrengen van alle randvoorwaarden om daarbinnen tot een veilig constructief ontwerp te komen. Het resultaat is hierbij altijd een duurzame, economisch verantwoorde, kostenefficiënte constructie, passend binnen het bouwkundig ontwerp.

Hiermee krijgt elk project de constructieve basis die het verdient.