In een veranderende markt een aantal marktpartijen besloten tot verregaande samenwerking. Het doel: Project overstijgend werken aan verbetering van producten en processen om zo tot een beter product te komen.

Deze samenwerking heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van Bouwkeet1 en BolwerkWeekers maakt onderdeel van uit.

In een traditioneel bouwproject werken tientallen organisaties aan één eindproduct. Daarbij kan de verbinding tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerding over het algemeen beter.

In dit proces kiest de opdrachtgever kiest vaak op basis van prijs en zet hierbij de kennis van betrokken partijen te weinig in. Zo behaalt men te vaak niet de optimale kostprijs. Omdat de deelnemers aan projecten voortdurend wisselen, zijn partijen niet optimaal op elkaar ingespeeld. Slechte communicatie en conflicterende belangen kunnen tot verstoringen leiden. Hierdoor duurt het proces langer en tegen een hoger kostprijs dan noodzakelijk.

Het doel van Bouwkeet1: Zorgen voor een verbinding van partijen in het bouwproces van ontwerp tot oplevering. Dit gebeurt via een lerende organisatie. Hierin gaan partijen op zoek naar technisch- als ook kosten-optimale oplossingen die voldoen aan de wensen van de gebruiker. Bovendien streven we naar een product wat met respect voor de omgeving tot stand komt en dat u met weinig onderhoud ook jaren kunt inzetten.

http://www.bouwkeet1.nl/