is uw vloer veilig?

Naar aanleiding van het bezwijken van de vloer van de parkeergarage bij Eindhoven Airport krijgen wij veel vragen of het toepassen van een breedplaatvloer wel veilig is. Om onze klanten gerust te kunnen stellen zijn wij direct overgegaan tot de controle of één of een combinatie van uitgangspunten die in de parkeergarage bij Eindhoven Airport is toegepast in onze projecten voorkomen.

Dit is niet het geval. Toch vinden wij het belangrijk om u uitleg te geven over het bezwijken van de betreffende vloer.

Om te beginnen: Wat is een breedplaat- of bekistingsplaatvloer?

Een breedplaat vloer is een vrij dunne prefab vloerplaat die in de fabriek gemaakt wordt. In de plaat zijn tralieliggers ingestort die aan de bovenzijde uit de plaat steken. De plaat wordt in het werk gelegd en er wordt handmatig wapening op aangebracht. Daarna wordt er in het werk een dikkere betonlaag op gestort, de zogenaamde druklaag. Het principe is dat de hoofdwapening in de plaat ligt van oplegging naar oplegging en dat de plaat en de opstorting, mede door de tralieliggers gaan samenwerken.


bron: Innozaam
In het geval van Eindhoven Airport

In het voornoemde schadegeval is de gekozen vloer, afmetingen en oplegsysteem wat afwijkend van de doorsnee oplossing.  De gekozen vloer is een breedplaatvloer met gewichtsbesparende kunststof bollen in de druklaag. De afmetingen van de overspaninngen zijn voor een breedplaatvloer vrij groot. Het oplegsysteem is 4-zijdig, terwijl doorgaans de vloeren 2-zijdig worden opgelegd. Belangrijk is vast te stellen dat deze drie uitgangspunten niet regulier zijn voor de toepassing van breedplaatvloeren, maar het is geen slechte keuze.

Waarom is de vloer dan toch bezweken?

Even volhouden, nu wordt het wat technisch.

In het schadegeval werd de breedplaatvloer met ingestorte bollen toegepast die 4-zijdig is berekend. De krachten moeten dus niet alleen evenwijdig aan de platen, maar ook haaks daarop afgedragen worden. Wat inhoud dat deze krachten dus haaks over de plaatnaad moeten worden overgebracht. Door toepassing van zelfverdichtende beton is een breedplaat gemaakt die aan de bovenzijde glad is en dit aanhechtingsvlak kan niet opgeruwd worden voor het aanbrengen van de druklaag door de aanwezigheid van de bollen. Hierdoor kon het bezwijkmechanisme optreden waarbij de druklaag afschoof van de breedplaat haaks op de plaatnaad.


bron: TU Eindhoven

 

Is uw breedplaat dan toch veilig?

Ja!

Breedplaatvloeren worden in de overgrote meerderheid berekend en gewapend als liggers, 2-zijdig opgelegde vloerplaten, waarbij weinig tot geen krachten over de plaatnaad worden overgebracht. De regulier toegepaste breedplaatvloeren worden zonder bollen uitgevoerd, zijn op het aanhechtvlak goed opgeruwd en over de hele lengte voorzien van ingestorte tralieliggers die als koppelingen werken tussen breedplaat en druklaag. Het bezwijken zoals bij de vloer bij Eindhoven Airport kan dus niet optreden.

Indien wij constructeur van uw bouwproject zijn of zijn geweest, en u naar aanleiding van dit artikel toch nog steeds twijfels heeft over uw vloer, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.  info@bolwerkweekers.nl

Deel dit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *