Adviezen worden uitgevoerd onder de vigerende voorwaarden zoals omschreven in de “rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur DNR2011″ die een aansprakelijkheidsbeperking bevat.

Een exemplaar van de DNR wordt op verzoek digitaal toegezonden of is te downloaden vanaf https://www.bolwerkweekers.nl/download/DNR2011.pdf

Informatie in de mail is uitsluitend bestemd voor de genoemde geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.

Indien het bericht kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.

Aan het bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie op bijgevoegd elektronische bestanden mogen alleen onder vernoemde voorwaarden door de ontvanger worden gebruikt. Gebruik van de elektronische gegevens houdt automatisch in dat deze voorwaarden door de ontvanger worden geaccepteerd.

Voorwaarden voor het gebruik van elektronische bestanden van BolwerkWeekers:

1.    De aan u geleverde elektronische bestanden zijn eigendom van BolwerkWeekers. De informatie wordt alleen beschikbaar gesteldten behoeve van exclusief gebruik door de ontvanger.

2.    Het is niet toegestaan bestanden te wijzigen, reproduceren en/of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van BolwerkWeekers.

3.    BolwerkWeekers is niet aansprakelijk vooreventuele schade, voor de ontvanger en/of derden, ontstaan door gebreken in de geleverde elektronische gegevens.

4.    Na toestemming tot wijzigen is de ontvanger verplicht om alle verwijzingen naar BolwerkWeekers. zowel in tekst als logo en alle afgeleiden daarvan te verwijderen en de gewijzigde tekening(en) tevoorzien van de eigen naamsaanduiding.

5.    De gewijzigde tekening(en) word(t)(en) eigendom van de ontvanger.

6.    De informatie op de aan u geleverde elektronische bestanden wordt alleen beschikbaar gesteld ten behoeve van exclusief gebruik door de ontvanger.