de verschillende discipinemodellen worden samengevoegd tot een samengesteld aggregate model.

En na een controle op clashes, in ons geval met Solibri Model Checker ontwikkel je betrouwbare modellen … BIM!