BolwerkWeekers werkt met een vast team van gekwalificeerde en op elkaar ingespeelde collega`s om u een perfect product te leveren. Voor de uitvoering van iedere opdracht wordt een projectteam samengesteld. Alle specifieke technische expertise is dus van meet af aan bij het proces betrokken.

Wij hanteren vooraf overeengekomen vaste tarieven die projectmatig worden bepaald. U zult hierdoor naderhand ook nooit voor financiële verrassingen komen te staan. De overeengekomen werkzaamheden worden in onderling overleg vastgesteld. In de ontwerpfase wordt, naar aanleiding van de ontwerpen van uw architect, een afweging gemaakt om zo te komen tot een, zowel financieel als bouwkundig, optimaal constructief ontwerp.

Ten behoeve van omgevingsvergunning worden constructieve berekeningen en tekeningen vervaardigd, waarin constructieve overzichten en de hoofddetailleringen worden weergegeven. Indien gewenst worden werktekeningen vervaardigd, geschikt voor uitvoering.

Het controleren van constructieve berekeningen en tekeningen welke door derden worden aangeleverd of constructieve controles op de bouwplaats en het bijwonen van de bouw- en/of werkbesprekingen kunnen in de opdracht worden opgenomen.