een kijkje achter de schermen


Door: Harry Steeghs

Altijd al geïnteresseerd geweest in een kijkje binnen een constructief adviesbureau?
Dat kan! in dit blog zal uitgelegd worden wat er allemaal precies gebeurt binnen een constructief adviesbureau.

 

 

Het team

BolwerkWeekers werkt met een vast team van 10 gekwalificeerde en op elkaar ingespeelde collega’s om zo een perfect product voor onze klanten te leveren. Alle specifieke technische experts zijn dus van meet af aan bij het proces betrokken. Binnen BolwerkWeekers spreken we over Bureaumanagement, Constructeurs & Modelleurs.

Bureaumanagement

Zorgt voor de interne (project) planningen, offertes, overige (kantoor) artikelen en administratie.
Ook wordt een projectteam door de bureaumanager samengesteld.

Constructeurs

Zorgen voor al het constructieve rekenwerk, dit is inclusief de constructieve opzet(ten) (schetsen) en de constructieve berekening(en). Het rekenwerk wordt ingevoerd in het rekenprogramma Matrix.
Constructie berekeningen worden aangeleverd als PDF bestand.

Modelleurs

Zorgen voor al het constructieve tekenwerk in alle fasen van het bouwproces. Dit zijn de VO/DO-fase, B-fase en W-fase (wanneer geoffreerd).
VO/DO-fase (Voorlopig/ Definitief ontwerp)
B- fase (Bestek tekeningen)
W-fase (Werk tekeningen)
Het tekenwerk wordt voornamelijk vervaardigd in het BIM* software programma Revit, en 2D tekenprogramma AutoCAD. De constructieve tekeningen worden aangeleverd in de formaten PDF, DWG(AutoCAD), RVT(Revit) & IFC, dit naar wens van de Architect/Opdrachtgever.

 

De werkzaamheden

Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte zal het werk bij ons ingepland worden. Dan wordt het projectteam samengesteld, zodat het project gerealiseerd kan worden.
Elk projectteam bestaat uit een constructeur en modelleur (bij grotere projecten soms ook een adviseur). Een lid van het projectteam wordt de projectleider en is aanspreekpunt voor vragen en/of opmerkingen.
Zodra de projectplanning is begonnen, zal stapsgewijs naar het eindproduct toe gewerkt worden. Dit betreft zowel interne als externe stappen .
De overeengekomen werkzaamheden worden in onderling overleg vastgesteld. In de ontwerpfase (VO/DO) wordt, naar aanleiding van de ontwerpen van de architect, een afweging gemaakt om zo te komen tot een optimaal constructief ontwerp.
Ten behoeve van de omgevingsvergunning worden constructieve berekeningen en tekeningen vervaardigd, waarin constructieve overzichten en de hoofddetailleringen worden weergegeven. Indien gewenst worden werktekeningen vervaardigd, geschikt voor uitvoering.
De constructieve tekeningen worden vervaardigd in voornamelijk het BIM* programma Revit en sporadisch in het 2D tekenprogramma AutoCAD.
De constructieve berekeningen worden middels Matrix Frame ingevoerd en gepubliceerd in een PDF formaat.
Het complete constructie gedeelte dat nodig is voor de omgevingsvergunning bestaat uit constructieve tekening(en) in de formaten PDF & DWG, en de constructie berekening(en) in PDF. Indien gewenst kan ook het 3D model in RVT (Revit) of IFC worden meegeleverd voor opdrachtgevers die werken met BIM.

Het controleren van constructieve berekeningen en tekeningen welke door derden worden aangeleverd of constructieve controles op de bouwplaats en het bijwonen van de bouw- en/of werkbesprekingen kunnen in de opdracht worden opgenomen, evenals het uitvoeren van Clashcontroles*² op een BIM* model.

* Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw.
*²  Clash controles zijn een van de grootste voordelen van BIM-modellen. Omdat het hele ontwerp in 3D opgebouwd is, is elk detail te controleren op fouten. Dit in tegenstelling tot klassieke 2D-doorsnedes. Clash of Collision Detections zijn controles op onderdelen die elkaar in de weg zitten in het ontwerp en het uiteindelijke gebouw.

 

De werkwijze

Elk  projectteam bestaat dus ten minste uit een constructeur en modelleur. Deze zorgen ervoor dat al uw wensen verwerkt worden.
Zodra de projectplanning is begonnen zal naar het eindproduct toe gewerkt worden. Middels onderstaande figuur zal middels een 10 stappenplan uitgelegd worden hoe het constructieve aspect binnen BolwerkWeekers compleet wordt gemaakt.


 

Deel dit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *