overdracht van levels in Revit naar IFC

De afstemming van de levels zoals deze in Revit worden gehanteerd naar IFC wil nog wel eens een punt van discussie geven.
Geconcludeerd moet worden dat Revit hier duidelijk anders mee omgaat dan wenselijk is, zeker als de RVD BIM norm van toepassing is.

Indien de RVD BIM norm van toepassing is:
Hierin wordt het volgende gedefinieerd hoe om te gaan met bouwlaag indeling en namen van levels:

2.1.9 Bouwlaagindeling (levels) en -naamgeving
Bouwlaag: zie begripsbepaling §1.1.
Toelichting:
• De constructieve vloer en de afwerkvloer van een verdieping behoren als onderbegrenzing tot de overeenkomstige bouwlaag.
• Een trapbordes of een incidentele tussenverdieping is in beginsel geen afzonderlijke bouwlaag. Waar nodig kunnen aanvullende (plattegrond-)aanzichten voor dergelijke tussenverdiepingen geproduceerd worden, zonder hierbij af te wijken van de bouwlaagmodelstructuur.
Notatie van de bouwlaagnaamgeving, waarbij:
• [bouwlaagnummer]: …, -2, -1, 00, 01, 02, …, waarbij 00 voorbehouden is voor de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang.
• [verdiepingsoort]:

– Bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter).

– Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:

– a = 1ste tussenverdieping,

– b = 2de tussenverdieping,

– etc.
• [tekstuele beschrijving]: kelder, begane grond, etc.
Voorbeelden van bouwlaagnaamgeving en aanvullende aanzichten in het geval van een tussenverdieping:
3D-BIM-extract:
-2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc.
2D-BIM-extract:
-2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 00a tussenverdieping, 01 eerste verdieping, etc.

De tekst van de RVD BIM norm is vertaald in onderstaande afbeelding.

levels_revit

De meeste modelleer-software is hierop ingesteld en kan dit zonder probleem toegepast worden….. behalve bij Revit.
Het is in Revit niet mogelijk om te regelen dat objecten die niet aangezet zijn op level, maar bijvoorbeeld op b.k. ruwe vloer, in de IFC-export een bovenliggen level toe te kennen
Je dient dus in Revit je elementen aan te zetten op een level, bijvoorbeeld 00_begane grond en dan het element te koppelen met een “Height Offset From Level”
Om bijvoorbeeld een vloer met een afwerklaag van 70mm correct te modelleren dien je deze te koppelen aan het level “01 eerste verdieping” en een offset te geven van “-70”

levels_offset

Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld funderingen en funderingspalen die niet gekoppeld kunnen worden aan bk. fundering of ok. fundering, maar ook met een offset gekoppeld moeten worden aan een vastgesteld level, bijvoorbeeld 00 begane grond.
Een bijzonder vervelende werkwijze omdat dit volledig in strijd is met de Revit werkmethodiek.
Indien de dikte van de afwerkvloeren of de diepte van de fundering, om welke reden dan ook, zou wijzigen dien je alle elementen na te lopen en te controleren op de correcte offset. Het dan afhankelijk van de nauwkeurigheid van de modelleur en het zal dan steeds moeilijker worden om een betrouwbaar model af te leveren.

Indien de RVD BIM norm niet van toepassing is:

Voor projecten waarbij de partijen gebruik maken van Revit als modelleer software en er niet aan de RVB BIM norm hoeft te worden voldaan wijken we van de eis van de RVD BIM norm met betrekking tot de eis rond bouwlagen.
Omdat wij modelleren vanaf b.k. ruwe vloer stelt BolwerkWeekers de levels als volgt in:
01 eerste verdieping: niet structural, niet building story
01 bk. ruwe vloer: structural, building story
01 ok. ruwe vloer: structural, niet building story

Er zijn partijen die onderkant ruwe vloer als building story aanhouden, maar daar zien wij het voordeel nog niet van. Dus mocht er een dringende reden voor zijn om dit ook te gaan doen staan we open voor de beargumentering.

Ten slotte kan je aan een level de parameter IfcName geven zodat je de naam hoe deze geexporteerd wordt naar IFC overschrijft.

levels_building_story

In Solibri geeft dit het volgende resultaat

levels_ifc

Deel dit